NOVA

Por Japanoj ,tiu vorto signifas la lernejon por alilandaj lingvoj,
kiuj lokas anta^u stacdomo.